Skocz do zawartości

Polityka prywatności

Serwis Brzuszek.Net szanuje prywatność wszystkich swoich użytkowników. Dokładamy największych starań by chronić Twoje dane osobowe określone w formularzu rejestracyjnym.

Przeczytaj dokładnie poniższe informacje by lepiej zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Informacje ogólne

Aby posiadać dostęp do wszystkich części serwisu, których właścicielem jest Universal MEDIA, wymagana jest akceptacja przez użytkownika niniejszej Polityki Prywatności

  • Serwis Brzuszek.Net zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności
  • Polityka obejmuje wszystkie serwisy, których jesteśmy właścicielami
  • Polityka NIE obejmuje partnerów naszej firmy, gdyż zazwyczaj posiadają oni własne PP
  • Warunkiem korzystania z serwisu Brzuszek.Net jest zaakceptowanie wszystkich punktów naszej Polityki Prywatności

Dane osobowe, fotografie i materiały audio i video użytkowników

Dane osobowe użytkowników gromadzone są na potrzeby prawidłowego funkcjonowania serwisu. Nie podanie wymaganych danych uniemożliwia rejestrację w serwisie, przez co część usług będzie dla Ciebie niedostępna.

Właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za ew. konsekwencje wynikające z publikacji jawnych danych osobowych.

Wysyłając fotografię, film lub nagranie dźwiękowe, użytkownik tym samym wyraża zgodę na ich publikację w serwisie Brzuszek.Net oraz w przypadku fotografii USG, w serwisie partnerskim www.biomedical.pl. Nasz partner, w przypadku wykorzystania fotografii zobowiązany jest do zamieszczenia informacji, że pochodzi ona z serwisu Brzuszek.Net.  Właściciel serwisu Brzuszek.Net nie bierze odpowiedzialności za ujawnienie danych osobowych opublikowanych przez samego użytkownika za pośrednictwem serwisu (forum, blogów, chat-u, komentarzy etc.)

Cookies

Serwis Brzuszek.Net wykorzystuje mechanizm Cookies (Informacje tekstowe dot. użytkownika serwisu, wysyłane przez serwer i zapisywane na twardym dysku użytkownika) w przypadku liczników, sond, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Pliki cookies wykorzystywane są również przez naszych reklamodawców i serwisy zewnętrzne, w tym również Google.
Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt w serwisie Brzuszek.Net oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W przeciwnym wypadku dostęp do zasobów i funkcjonalności jest ograniczony.

Statystyki

Użytkownik wyraża zgodę na rejestrację w bazie danych, będącej wyłączną własnością serwisu Brzuszek.Net informacji o przeglądanych stronach serwisu. Otrzymane informacje wykorzystane są wyłącznie do celów statystycznych, a tym samym w celu maksymalnego dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika. Serwis zobowiązuje się należycie chronić w/w dane oraz nie udostępniać danych statystycznych osobom trzecim.
 

Reklamy

W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy.

RODO - Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO"  informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Serwis brzuszek.net

 

I. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu brzuszek.net jest Universal Media Piotr Sitkowski (zwana w dalszej części regulaminu Firmą), z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Kiedrzyńskiej 104/8. Adres e-mail [email protected]

Firma przetwarza dane osobowe w celu korzystania z usług internetowych portalu brzuszek.net.
Portal używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


II. Cel przetwarzania

Dane przetwarzane będą w celu świadczenia usług przez Administratora Użytkownikom zgodnie z Regulaminem, w tym w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w ramach Serwisu, a w szczególności w celu kontaktowania się z Użytkownikami, ewentualnego rozliczenia świadczonych usług oraz w celu weryfikacji prawdziwości Danych podanych przez Użytkowników w ramach Rejestracji.
 

Poza powyższym za zgodą Użytkownika Dane wykorzystywane będą również do przesyłania Użytkownikom, w tym na adres email podany przez Użytkownika, przez Administratora lub inne podmioty informacji o Administratorze oraz świadczonych przez niego lub inne podmioty usługach oraz ich produktach (w tym informacji handlowych), jak również innych celów na które Użytkownik wyrazi zgodę.
 

III. Podstawa przetwarzania Danych

Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika poprzez wybranie odpowiedniego przycisku na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.

 
IV. Prawa Użytkownika

Dane podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację oraz korzystanie z Serwisu.

 
Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Administrator zapewnia możliwość również Użytkownikom możliwość usunięcia Danych na ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

V. Informacja o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,

Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych zabezpieczeń technicznych, w tym m. in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie, znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem stosownego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do nich osób nieuprawnionych m.in. serwera, który znajduje się w serwerowni monitorowanej 24x7x365 z zapewnionym zasilaniem elektrycznym, klimatyzacją i ochroną fizyczną oraz z wykorzystaniem najnowszych technologii udostępnianych przez oprogramowanie bazodanowe wiodących firm.

 

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących powyższej Polityki Prywatności, w każdej chwili służymy Wam swoją pomocą. Jesteśmy również otwarci na Wasze propozycje.

Serwis Brzuszek.Net

e-mail: [email protected]

Właścicielem serwisu jest firma
UNIVERSAL MEDIA Piotr Sitkowski
ul. Kiedrzyńska 104/8
42-215 Częstochowa

Usługi zewnętrzne

Google Analytics
Google Analytics to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej strony internetowej w celu przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
Piksele Facebooka
Śledzenie konwersji Facebook Ads to usługa analityczna firmy Facebook, która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywanymi w tej aplikacji.
Usługa IPS AntySpam
IPS Spam Defense przekazuje do usługi adres e-mail i adres IP zarejestrowanego użytkownika, aby określić prawdopodobieństwo, że zarejestrowane konto nie jest źródłem spamu.
reCAPTCHA v2
Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...